Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2003-59 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Imewo voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-58

Vaststelling dat de CVBA IMEA voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de
distributienetbeheerders voor elektriciteit.

04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-57 Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Gaselwest voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit 04/09/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-49 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan ENECO Energie Levering B.V. 03/07/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-45 Het aanbieden van offertes voor de levering van elektriciteit en/of aardgas zonder in het bezit te zijn van een leveringsvergunning 30/06/2003 Beslissing Marktwerking Andere
BESL-2003-43

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Intergas NV (gewijzigd door de beslissing van de VREG van 9 maart 2004 ingevolge een statutaire naamswijziging van de vergunninghouder en hernieuwd op 29 september 2005 via BESL-2005-58)

23/06/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-42 De goedkeuring van de categorieën van afnemers en de aan deze categorieën toegekende belastingsprofielen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Gas (opgeheven door BESL-2004-11). 16/06/2003 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2003-38 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan City Power NV (opgeheven en vervangen door BESL-2004-55 op 07/09/2004) 09/06/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-37 De klacht van Nuon Belgium NV tegen de distributienetbeheerders wegens schending van de artikelen 3.7.2 en 3.8.1 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 02/06/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-44 De noodleverancierregeling die door de VREG zal toegepast worden ingeval een elektriciteits- en/of aardgasleverancier zijn verplichtingen niet meer nakomt (vervangt BESL-2003-29 van 06/05/2003) 26/05/2003 Beslissing Leveranciers Noodleverancier
BESL-2003-32

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende deel II, b, van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas, aangeduid als versie 2.02 en overgemaakt aan de VREG op 23 april 2003. (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 december 2007) (Deze beslissing werd opgeheven door BESL-2011-10)

05/05/2003 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2003-28

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende deel II, a, van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, aangeduid als versie 2.02 en overgemaakt aan de VREG op 23 april 2003. (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 december 2007) (Deze beslissing werd opgeheven door BESL-2011-9)

27/04/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-27

De goedkeuring van de categorieën van afnemers en de aan deze categorieën toegekende belastingsprofielen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

27/04/2003 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2003-25

De klacht van de firma’s Nuon Belgium NV en Wattplus NV tegen de netbeheerders voor elektriciteit en gas en de standaardleveranciers betreffende collusie tussen netbeheerders en standaardleveranciers (KLACHT-2003-1)

21/04/2003 Beslissing Marktwerking Andere
BESL-2003-21 De aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 8 april 2004 (BESL-2004-16)) 07/04/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-20 Het verzet dat door CVBA PBE is aangetekend tegen een eventuele aanwijzing van NV BIAC als distributienetbeheerder. 07/04/2003 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2003-19 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan ENECO Energiehandelsbedrijf B.V. (Beslissing opgeheven op 25 oktober 2005 door BESL-2005-65) 31/03/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-15 De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende deel I van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerci 24/03/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-11 De niet-goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerci 03/03/2003 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2003-10 De vaststelling van een intern reglement van orde van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 03/03/2003 Beslissing Interne werking VREG Andere
BESL-2003-8

De vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel [I.1.2.3]  van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

18/02/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-4

De goedkeuring van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

03/02/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-3

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Trianel Energie BV (Beslissing opgeheven op 13 januari 2013 door BESL-2013-1)

03/02/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-2

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan E.ON Ruhrgas AG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 19 juli 2004 ingevolge een statutaire naamswijziging van de vergunninghouder en bij beslissing van de VREG van 7 december 2012 ingevolge een statutaire adreswijziging). (Beslissing opgeheven op 30 juli 2013 door BESL-2013-12)

27/01/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-37

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Wingas GmbH & C° KG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 september 2008). Beslissing opgeheven op 22 februari 2013 door BESL-2013-4.

15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's