Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-153

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Aperam Stainless Belgium nv tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op terreinen en op een bestaand gebouw aan Bosdel 87 te 3600 Genk, enerzijds, en Aperam Stainless Belgium nv, gesitueerd aan de Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk, anderzijds

29/09/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-151

Regels voor de aankoop van de niet‐frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en netverliezen, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.1.17/6, §1 Energiedecreet en artikel 2.3.23 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2022-150

Specificaties voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten, voor het beheer van lokale congestie of redispatching, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.1.17/4, §1 Energiedecreet en artikel 2.3.22 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2022-149

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Verkooijen Veem nv, gesitueerd tussen een PV-installatie op het dak van het gebouw van de firma Verkooijen Veem nv, gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 te 2320 Hoogstraten, enerzijds, en een gebouw van de firma CleanLease nv aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten, anderzijds

16/09/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-147

Goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een allocatiepunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDE

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-144

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-144)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-143

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-143)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-142

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-142)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-141

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-141)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-140

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-140)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-139

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-139)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-138

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-138)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-137

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-137)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-136

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-136)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-135

Goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een toegangspunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDG

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-146

Wijziging van de beslissing van 29 juni 2021 (BESL-2021-35) tot “goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en reconciliatie voor gas, en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 (BESL-2012-9) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en reconciliatie gas“

18/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-145

Wijziging van de beslissing van 15 juni 2021 (BESL-2021-32) tot “goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en reconciliatie voor elektriciteit en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 (BESL-2012-8) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en reconciliatie elektriciteit

18/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-91

Het behoud van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas van Dats 24 NV

18/08/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-133

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-132

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-131

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-130

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-129

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-128

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-127

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's