Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-145

Wijziging van de beslissing van 15 juni 2021 (BESL-2021-32) tot “goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en reconciliatie voor elektriciteit en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 (BESL-2012-8) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en reconciliatie elektriciteit

18/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-91

Het behoud van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas van Dats 24 NV

18/08/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-134

Herziening van de beslissingen van de VREG van 7 juli 2022 tot oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenigingen FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE en SIBELGAS wegens de niet-naleving van het artikel 4.1.22/2, lid 1 Energiedecreet evenals het artikel 3.1.52, §1, lid 3 Energiebesluit

20/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-133

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-132

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-131

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-130

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-129

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-128

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-127

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-126

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-125

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-124

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-123

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging PBE

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-122

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-121

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-120

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-119

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-118

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-117

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-116

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-115

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-56

Samenwerkingsovereenkomst tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het transmissienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

15/07/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2022-92

Beslissing tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, gesitueerd tussen een PV-installatie op een thans nog braakliggend terrein aan de overzijde van een beek, enerzijds, en de bestaande gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoeders Geyskens, Terbekestraat 36, 3580 Beringen, anderzijds

12/07/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-95

Aanvraag tot toestemming voor de aanleg van een nieuw gesloten distributienet van elektriciteit door LOCO Tervuren cv te Keiberg-Vossem, Tervuren

08/07/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet

Pagina's