RAPP-2011-04

Samenvatting: 
Statistieken 2010 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen . Naar aanleiding van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen werd het rapport van 31 mei 2011 in september 2011 uitgebreid en werden de cijfers verder geduid en zo nodig gecorrigeerd. Ook werd een hoofdstuk toegevoegd over het verband tussen enerzijds het aantal budgetmeters/afsluitingen per gemeente en anderzijds de gemeentelijke werkloosheidscijfers en de welvaartsindex.
Publicatiedatum: 
maandag, 27 juni, 2011

Publicaties