MEDE-2014-03

Samenvatting: 

Deze mededeling is niet meer van toepassing sinds de overdracht van de zonnepanelendossiers naar Eandis en Infrax (23 november 2016)

de concrete toepassing door de VREG van de regelgeving met betrekking tot de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit opgewekt uit zonnepanelen.

Deze mededeling vervangt mededeling MEDE-2011-03.

Publicatiedatum: 
donderdag, 24 april, 2014

Publicaties