BESL-2020-31

Samenvatting: 

Het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024 (Gewijzigd bij beslissing van 11 december 2020 BESL-2020-86, gewijzigd bij beslissing van 5 februari 2021 BESL-2021-07, gewijzigd bij beslissing van 25 juni 2021 BESL-2021-33 en gewijzigd bij beslissing van 8 oktober 2021 BESL-2021-97)

Tariefmethodologie

Bijlage 1: Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen

Bijlage 2: Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 3 A: Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende dnb

Bijlage 3 B: Verdeelsleutels binnen Vlaanderen gesplitste dnb

Bijlage 4 A: Rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen 2021

Bijlage 4 B: Rapporteringsmodel exogene kosten en aanvullende endogene termen 2022-2024

Bijlage 5: Rapporteringsmodel endogene kosten 2021-2024

Bijlage 6: In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel endogene kosten

Bijlage 7 A: Tariefvoorstel periodieke distributienettarieven 2021-2022H1

Bijlage 7 B: Tariefvoorstel periodieke distributienettarieven 2022H2-2024

Bijlage 8: Door de distributienetbeheerder in te dienen documenten bij zijn tariefvoorstel

Bijlage 9: De kwaliteitsprikkel

Bijlage 9 A: Rapporteringsmodel kwaliteit dienstverlening

Bijlage 9 B: Checklist interne audit

Bijlage 9 C: Berekeningsmodel Q-factoren 21-24

Bijlage 10: Rekenbladen VREG

Bijlage 11: Incentives

Rapport Europe Economics ‘Cost of Capital calculation for Electricity and Gas DSO’s in Flanders’ (Vertaling)

Rapport Oxera ‘The necessity and magnitude of frontier shift for the Flemish electricity and gas distribution operators over 2021–24’ (Vertaling)

Publicatiedatum: 
donderdag, 13 augustus, 2020