BESL-2021-97

Samenvatting: 

Wijziging van de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 (BESL-2020-31) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024, zoals gewijzigd bij beslissingen van 11 december 2020 (BESL-2020-86), 5 februari 2021 (BESL-2021-07) en 25 juni 2021 (BESL-2021-33)

Bijlagen:

Tariefmethodologie reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 1

Bijlage 2

Consultatieverslag CONS-2021-04

Consultatieverslag CONS-2021-06

Proces-verbaal overlegvergadering van 16 juni 2021

Proces-verbaal overlegvergadering van 8 september 2021

 

Publicatiedatum: 
donderdag, 14 oktober, 2021

Publicaties