BESL-2003-66

Samenvatting: 

Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de NV Elia System Operator voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2012-3)

Publicatiedatum: 
donderdag, 4 september, 2003

Publicaties