AREI-keuring

De AREI-keuring moet worden uitgevoerd vóórdat de zonnepanelen in gebruik genomen worden. AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

Het AREI-keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende keurder. Zoals bepaald door de FOD Economie (zie nota 72 en nota 72bis) bevat een volledig verslag minstens:

  • de datum van de keuring
  • het aantal, type, serienummer en maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
  • het aantal en het piekvermogen van de zonnepanelen
  • het serienummer van de productiemeter en de meterstand op het moment van de keuring
  • de MID-markering die op de productiemeter is aangebracht (of een andere ijkmarkering overeenkomstig eerdere nationale wetgeving). Op elke productiemeter moet dergelijke markering zichtbaar zijn. Elke productiemeter moet immers geijkt zijn conform het Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten van 13 juni 2006 (B.S. 9 aug 2008). Meer informatie over deze markering: veelgestelde vragen FOD Economie (Metrologie) - elektriciteitsmeters, presentatie FOD Economie (Metrologie) - kWh-meters in PV-installaties.

PV-installaties die niet in aanmerking komen voor GSC moeten geen productiemeter plaatsen.

Uiteraard moet het verslag ook vermelden of de installatie volledig is en voldoet aan alle vereisten van het AREI.

Een volledige AREI-keuring is erg belangrijk! Ze bepaalt de datum van indienstname en voor kleine installaties ook de start van de toekenning van certificaten. Als een verslag onvolledig is, zal de netbeheerder dit niet aanvaarden. De installatie moet dan opnieuw gekeurd worden, met eventueel een lagere minimumsteun tot gevolg.
 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700