Hoe wordt m³ omgezet in kWh?

Dat gebeurt via een omzettingscoefficiënt. Deze coëfficiënt geeft de calorische waarde van het aardgas weer. Deze verschilt op maandbasis van het ene geaggregeerde ontvangststation (GOS) tot het andere. Deze geaggregeerde ontvangststations dienen om de druk te verminderen van het aardgas dat van de hogedrukleidingen van Fluxys , de transmissienetbeheerder voor aardgas, naar het lagedruk distributienet van de netbeheerders stroomt. Meestal zijn er verschillende geaggregeerde ontvangststations per netbeheerder. Meer informatie op de website van Fluvius : https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/berekeningsparameters 

Uw netbeheerder kan via uw adres nagaan welk type gas (hoog- of laagcalorisch) bij u geleverd wordt.

Hieronder vindt u de meest recente omrekeningscoëfficiënten:

Laagcalorisch: 10,22 (gemiddeld voor 2019)
Wie laagcalorisch gas heeft, verbruikt voor eenzelfde verwarming in volume ( ) méér gas dan iemand die hoogcalorisch gas heeft maar er wordt een lagere omrekeningscoëfficiënt (van m³ naar kWh) gebruikt.

Hoogcalorisch: 11,54 (gemiddelde voor 2019)
Wie hoogcalorisch gas heeft, verbruikt voor eenzelfde verwarming in volume (m³) minder gas dan iemand die laagcalorisch gas heeft maar er wordt een hogere omrekeningscoëfficiënt (van m³ naar kWh) gebruikt.

Voorbeeld:

  • U hebt laagcalorisch gas en u verbruikt op jaarbasis 1.000 m³? Doe dan 1.000 x 10,22 = 10.220 kWh
  • U hebt hoogcalorisch gas en u verbruikt op jaarbasis 1.000 m³? Doe dan 1.000 x 11,54 = 11.540 kWh