Stroom- en aardgasonderbrekingen

In 2018 blijft het kwaliteitsniveau van de distributienetten elektriciteit en aardgas op hoog niveau. De belangrijkste cijfers staan in een infografiek.

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom?

Vlaanderen houdt in 2018 een goed kwaliteitsniveau aan van de distributienetten, zowel wat betreft de onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning.  

Een distributienetgebruiker op het Vlaamse laagspanningsdistributienet had in 2018 gemiddeld 19 minuten en 18 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een daling ten opzichte van 2017 (22 minuten en 11 seconden) en is het beste cijfer sinds de start van deze rapportering.  

De frequentie van de onderbrekingen is 0,37 wat wil zeggen dat een Vlaamse klant gemiddeld eens in de 2,7 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen wordt.  

Met deze cijfers behoort Vlaanderen bij de koplopers in Europa inzake kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet. 

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn:   

  • defecten op kabels  
  • kabelbreuken veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers)    

De kwaliteit van de geleverde spanning is over het algemeen goed, ondanks een lichte stijging van het aantal meldingen betreft een te hoge spanning. Met de uitrol van de digitale meter zal de spanningskwaliteit transparanter en in meer detail opgevolgd kunnen worden.

Betreft klachten kunnen we stellen dat het totaal aantal klachten nog jaarlijks toeneemt maar dat het aandeel gegronde klachten stabiel is. Klachten over kwaliteit van uitgevoerde werken en over de meting komen het meeste voor.  

RAPP-2019-12

Rapporten van voorbije jaren:

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder aardgas?

De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hebben in 2018 het hoge technische kwaliteitsniveau wat betreft de beschikbaarheid, de samenstelling en de druk van het verdeelde aardgas gehandhaafd.
 
De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in 2018 was 2 minuten 11 seconden, wat lager is dan het cijfer van 2 minuten 40 seconden in 2017 en de cijfers van de vorige jaren. De lagere onbeschikbaarheid is vooral een gevolg van een lager aantal geplande werken aan dienstleidingen en gasmeters. 

Over de kwaliteit of samenstelling van het aardgas zijn er in Vlaanderen heel weinig klachten door de netgebruikers. Wel noteerden we een beperkte verhoging van het totaal aantal klachten, zowel in eerste als in tweede lijn. Deze klachten hebben o.m. betrekking op de herstellingen na uitvoering van werken op het terrein, op de dienstverlening in brede zin en op de metering.

RAPP-2019-13

Rapporten van voorbije jaren: