Stroom- en aardgasonderbrekingen

In 2019 blijft het kwaliteitsniveau van de distributienetten elektriciteit en aardgas op hoog niveau. U vindt de belangrijkste cijfers in een infografiek.

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom?

Vlaanderen houdt in 2019 een goed kwaliteitsniveau aan van de distributienetten voor elektriciteit (inclusief het plaatselijk vervoernet beheerd door ELIA), zowel wat betreft de onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning.

Een distributienetgebruiker op het Vlaamse laagspanningsdistributienet had in 2019 gemiddeld 18 minuten en 28 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een daling ten opzichte van 2018 (19 minuten en 18 seconden) en is het beste cijfer sinds de start van deze rapportering.

Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,6 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen.

Met deze cijfers behoort Vlaanderen bij de koplopers in Europa inzake kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet.

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn defecten op kabels, al dan niet veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers).

De kwaliteit van de geleverde spanning is over het algemeen goed. Ondanks een lichte stijging van het aantal meldingen over een te hoge spanning is er een significante daling van het aantal terechte meldingen (47 in 2019 t.o.v. 93 in 2018). Met de uitrol van de digitale meter zal de spanningskwaliteit transparanter en in meer detail opgevolgd kunnen worden.

RAPP-2020-18

Rapporten van voorbije jaren:

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder aardgas?

De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hebben in 2019 het hoge technische kwaliteitsniveau wat betreft de beschikbaarheid, de samenstelling en de druk van het verdeelde aardgas gehandhaafd.

De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in 2019 was 2 minuten 04 seconden, wat iets lager is dan het cijfer van 2018.

Over de kwaliteit of samenstelling van het aardgas zijn er in Vlaanderen heel weinig klachten van netgebruikers.

Fluvius noteerde een daling in het totaal aantal klachten. Deze klachten hebben o.m. betrekking op de herstellingen na uitvoering van werken op het terrein, op het respecteren van termijnen, op de dienstverlening in brede zin en op de metering.

RAPP-2020-19

Rapporten van voorbije jaren: