Stroom- en aardgasonderbrekingen

In 2020 blijft het kwaliteitsniveau van de distributienetten elektriciteit en aardgas op hoog niveau. U vindt de belangrijkste cijfers in een infografiek.

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom?

Vlaanderen houdt in 2020 een goed kwaliteitsniveau aan van de distributienetten voor elektriciteit (inclusief het plaatselijk vervoernet beheerd door ELIA), zowel wat betreft de onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning.

Een distributienetgebruiker op het Vlaamse laagspanningsdistributienet had in 2020 gemiddeld 19 minuten en 28 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 (18 minuten en 28 seconden), maar blijft wel ver onder het tienjaarlijkse gemiddelde.

Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,5 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen.

Met deze cijfers behoort Vlaanderen bij de koplopers in Europa inzake kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet.

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn defecten op kabels, al dan niet veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers).

Hoewel het aantal meldingen van spanningsproblemen toenam ten opzichte van vorig jaar, was de kwaliteit van de geleverde spanning in 2020 niet problematisch. In de eerste maanden van 2021 stelden we een beduidende verdere stijging van het aantal meldingen vast. De VREG volgt de acties op die de distributienetbeheerders nemen (zowel operationeel als door hun investeringsbeleid) om deze problematiek het hoofd te bieden.

RAPP-2022-15

Rapporten van voorbije jaren:

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder aardgas?

De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hebben in 2020 het hoge technische kwaliteitsniveau op vlak van beschikbaarheid, samenstelling en druk van het verdeelde aardgas gehandhaafd.

De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in 2020 was 2 minuten 35 seconden, wat iets hoger is dan in 2019, maar wel vergelijkbaar met het cijfer van de jaren voordien.

Over de kwaliteit of samenstelling van het aardgas zijn er in Vlaanderen heel weinig klachten van netgebruikers.

Het aantal klachten ligt in lijn met vorige jaren. Deze klachten hebben onder meer te maken met herstellingen na uitvoering van werken op het terrein, metering, het respecteren van termijnen en de dienstverlening in brede zin. 

RAPP-2022-17

Rapporten van voorbije jaren: