Stroom- en aardgasonderbrekingen

In 2017 blijft het kwaliteitsniveau van de distributienetten elektriciteit en aardgas op hoog niveau. De belangrijkste cijfers staan in een infografiek.

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom?

Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

Vlaanderen houdt in 2017 een goed kwaliteitsniveau aan van de distributienetten,  zowel wat betreft de onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning. 

Een distributienetgebruiker op het Vlaamse distributienet had in 2017 gemiddeld 22 minuten en 11 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een lichte stijging tegenover 2016. 

De frequentie van de onderbrekingen is 0,44. Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,3 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen. 

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn:  

  • defecten op kabels 
  • kabelbreuken veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers)  

De kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet ligt in Vlaanderen op een vergelijkbaar hoog niveau in vergelijking met de ons omringende landen. De netbeheerders nemen concrete maatregelen om de klachten te analyseren en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de netten te waarborgen door onderhoud en investeringen.  

RAPP-2018-11 

Rapporten van voorbije jaren:

Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder aardgas?

Deze cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hebben in 2017 het hoge technische kwaliteitsniveau wat betreft de beschikbaarheid, de samenstelling en de druk van het verdeelde aardgas gehandhaafd. 

De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in 2017 was 2 min. 40 sec (4 min. 31 sec in 2016), laag in vergelijking met vorige jaren.  

Wat betreft klachten over de dienstverlening moeten de distributienetbeheerders bijzondere aandacht blijven hebben voor de problematiek van de herstellingen bij uitvoering van werken op het terrein. 

RAPP-2018-12 

Rapporten van voorbije jaren: