Sociale maximumprijs

De sociale maximumprijs, ook wel sociaal tarief genoemd, is een elektriciteits- of aardgasprijs die lager is dan het normale tarief. Elke leverancier moet u deze prijs automatisch aanrekenen als u daar recht op hebt.
Als u recht hebt op de sociale maximumprijzen krijgt u deze ook als klant wordt bij de netbeheerder, al dan niet met een budgetmeter.

De VREG is niet bevoegd voor sociale maximumprijzen. Het is de CREG die de sociale maximumprijs vastlegt. Om de sociale maximumprijs te bepalen, wordt om de 6 maanden gezocht naar de goedkoopste leverancier in het goedkoopste netgebied in België. Op de website van de CREG vindt u de meest recente sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Er bestaan verschillende sociale maximumprijzen voor elektriciteit:

  • bij het enkelvoudig tarief
  • bij piekuren (dagteller) en bij daluren (nachtteller) van het tweevoudig tarief
  • bij het exclusief nachttarief
U vindt nuttige informatie en contactadressen op de website van de Federale OverheidsDienst Economie.

Ga zelf na of u recht hebt het op het sociaal tarief via http://www.sociaaltarief.economie.fgov.be/ 

Een vraag over dit onderwerp?

Contacteer dan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:

Algemene Directie Energie - Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Website: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor
Tel: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

Ga zelf na of uw recht automatisch wordt toegekend via 
www.sociaaltarief.economie.fgov.be

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700