Vergelijk service energieleveranciers

Vergelijk de dienstverlening van de leveranciers via de V-test®

Met de V-test® kunnen gezinnen vanaf nu ook de dienstverlening van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijken. Via de filters kan u nagaan:

  • Hoeveel klachten krijgt uw energieleverancier?
  • Kan u uw energiefactuur nog cash betalen? Of al met innovatieve, technologische betaalmiddelen?
  • Rekent uw leverancier kosten aan als hij u een herinneringsbrief stuurt voor een niet-betaalde factuur?

Klachtenindicator energieleveranciers Vlaanderen

Deze klachtenindicatoren zijn gebaseerd op de ontvankelijke tweedelijnsklachten tegen leveranciers die bij de VREG en de Federale Ombudsdienst binnenkwamen.

Hoe meer sterren, hoe minder tweedelijnsklachten per 5.000 huishoudelijke afnemers


Een overzicht van de leveranciers die geen klachtenindicator krijgen omdat hun activiteiten recent gestart zijn of omdat hun klantenbestand te klein is: 

  • Aspiravi Energy
  • Dats 24
  • Trevion
  • Wase Wind
  • Wind voor "A"

Over de klachtenindicator

De klachtenindicator is gebaseerd op tweedelijnsklachten die correct ingediend worden bij de Federale Ombudsdienst en de VREG. De klant moet eerst een klacht indienen bij de leverancier zelf. Als hij niet tevreden is met het antwoord van de leverancier of geen antwoord ontving, kan hij een klacht indienen bij de Federale Ombudsdienst of de VREG. Pas dan gaat het om een tweedelijnsklacht.

De klachten hoeven echter niet gegrond te zijn. Hoewel een ongegronde klacht geen fout van de energieleverancier inhoudt, geeft dit toch een indicatie dat hij er niet volledig in slaagt de klant uit te leggen waarom de klacht onterecht was.

Elke leverancier die meer dan 5.000 unieke huishoudelijke klanten telt en meer dan een jaar actief is, krijgt een indicator. Hoe meer tweedelijnsklachten, hoe minder sterren ze krijgen. De leveranciers met 5 sterren hebben de beste score. De leveranciers met slechts één ster hadden een hoog aantal klachten en deden het dus minder goed.