Sociaal rapport 2020

vrijdag, 11 juni, 2021

Jaarlijks publiceren we het ‘Sociaal rapport’, dat de sociale statistieken in kaart brengt van het voorgaande jaar. Deze statistieken geven informatie over de uitvoering van de sociale openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen en vormen een informatiebron voor het sociaal energiebeleid. Het Sociaal rapport 2020 bespreekt de cijfers van de commerciële energieleveranciers en van de distributienetbeheerders in hun rol als sociale leverancier voor het jaar 2020.

RAPP-2021-09