Openbare raadpleging over de herziening van het Technisch Reglement

donderdag, 18 maart, 2021

We houden een consultatie over de herziening van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (kort: TRDE). We stellen aanpassingen voor in het kader van de omzetting van de richtlijnen rond hernieuwbare energie en de organisatie van de elektriciteitsmarkt, maar voeren ook enkele andere wijzigingen door. De belangrijkste aanpassingen situeren zich in de volgende onderwerpen:

  • Flexibiliteit op het distributienet
  • Aanpassingen ter ondersteuning van elektrisch rijden
  • Marktregels voor energiedelen en peer-to-peerhandel
  • Modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren van de elektriciteitsdistributienetbeheerders (waaronder UMIG)

Aan deze publieke consultatie ging een traject van stakeholderoverleg vooraf. Daarin toetsten we onze ideeën al af op een aantal druk bijgewoonde webinars. Alle informatie over dit traject is terug te vinden op de pagina rond dat onderwerp op onze website.

Deze consultatie loopt van 18 maart 2021 tot en met 2 mei 2021.

CONS-2021-03