Advies over de omvorming van de VREG tot Vlaamse Nutsregulator

maandag, 18 september, 2023

De VREG geeft advies over de omvorming van de VREG tot Vlaamse Nutsregulator. De VREG staat positief tegenover de extra bevoegdheden en ziet daarin een erkenning van het reeds geleverde werk in de energiesector. Essentieel is wel dat de VREG die bevoegdheden in volle onafhankelijkheid, daadkrachtig én met voldoende middelen kan blijven uitvoeren.

Meer weten? 

Lees het volledige persbericht (PERS-2023-04)
Advies voorstel van decreet Vlaamse Nutsregulator
Advies ontwerpdecreet kerntaken VREG