Marktaandelen energieleveranciers

Het marktaandeel van elke elektriciteits- en aardgasleverancier in Vlaanderen voor:

  • gezinnen met een jaarlijkse meteropname
  • bedrijven met een jaarlijkse meteropname
  • bedrijven met een maandelijkse meteropname (MMR)
  • telegelezen bedrijven (AMR)
  • alle afnemers samen

Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.

Marktaandelen actieve leveranciers op basis van het aantal beleverde toegangspunten

Elektriciteit Aardgas

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004

Marktaandelen leveranciers op basis van geleverde energie aan vrije afnemers op het distributienet

De leveranciers melden elk jaar hoeveel elektriciteit en aardgas ze geleverd hebben tijdens het voorbije kalenderjaar. Deze gegevens zijn grotendeels afkomstig van derden en dienen enkel als indicatie van het functioneren van de energiemarkt.

Elektriciteit Aardgas

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005 
2004 
2003 en 2002

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Marktaandelen netbeheerders op basis van geleverde energie aan vrije afnemers op het distributienet

Ook de netbeheerders rapporteren elk jaar over de hoeveelheid geleverde energie op hun distributienet tijdens het voorbije kalenderjaar.

Elektriciteit Aardgas

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

C3-index op basis van aantal toegangspunten en geleverd volume aan vrije afnemers op het distributienet

De C3 concentratie-index geeft de concentratie op de markt weer op basis van de marktaandelen van de leveranciers.

Elektriciteit en aardgas
2019