Marktaandelen energieleveranciers

Het marktaandeel van elke elektriciteits- en aardgasleverancier in Vlaanderen voor:

  • gezinnen met een jaarlijkse meteropname
  • bedrijven met een jaarlijkse meteropname
  • bedrijven met een maandelijkse meteropname (MMR)
  • telegelezen bedrijven (AMR)
  • alle afnemers samen

Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.

Marktaandelen actieve leveranciers op basis van het aantal beleverde toegangspunten
 

Elektriciteit

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004


Aardgas

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004

Marktaandelen leveranciers op basis van geleverde energie aan vrije afnemers op het distributienet

De leveranciers melden elk jaar hoeveel elektriciteit en aardgas ze geleverd hebben tijdens het voorbije kalenderjaar. Deze gegevens zijn grotendeels afkomstig van derden en dienen enkel als indicatie van het functioneren van de energiemarkt.


Elektriciteit

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005 
2004 
2003 en 2002


Aardgas

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Marktaandelen netbeheerders op basis van geleverde energie aan vrije afnemers op het distributienet

Ook de netbeheerders rapporteren elk jaar over de hoeveelheid geleverde energie op hun distributienet tijdens het voorbije kalenderjaar.


Elektriciteit

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004


Aardgas

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700