BESL-2019-33

Samenvatting: 

Beslissing van de VREG over de herziening van de specifieke technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-installaties die in parallel werken met het distributienet, vervat in Synergrid-code C10/11, onder meer tot vaststelling van algemene toepassingseisen als bedoeld in de netcode voor aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Europese Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 – “Requirements for Generators”)  

Publicatiedatum: 
zondag, 1 september, 2019