BESL-2018-105

Samenvatting: 

Het voorstel voor maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van de types B, C en D, conform art. 5.3 van de netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Europese Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 - “Requirements for Generators”)  

Publicatiedatum: 
donderdag, 20 december, 2018