BESL-2003-84

Samenvatting: 
Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA VEM als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 14 april 2004 (BESL-2004-23)).
Publicatiedatum: 
maandag, 13 oktober, 2003

Publicaties