BESL-2003-82

Samenvatting: 

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt (herroepen bij beslissing BESL-2004-64)

Publicatiedatum: 
maandag, 13 oktober, 2003

Publicaties