BESL-2003-74

Samenvatting: 

Beslissing van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA IGAO als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (zie ook beslissing BESL-2008-253)

Publicatiedatum: 
maandag, 13 oktober, 2003

Publicaties