BESL-2003-64

Samenvatting: 
Beslissing van 5 september 2003 met betrekking tot de aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ distributienetbeheerder voor het volledige grondgebied van de gemeente Izegem overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 20 december 2004 (BESL-2004-79)
Publicatiedatum: 
donderdag, 4 september, 2003

Publicaties