BESL-2003-62

Samenvatting: 
Beslissing van 5 september 2003 tot vaststelling dat de CVBA Iverlek voldoet aan de voorwaarden van afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit
Publicatiedatum: 
donderdag, 4 september, 2003

Publicaties