ADV-2021-01

Samenvatting: 

De VREG verleende op 8 januari 2021 zijn advies over het ontwerp van Verzamelbesluit III, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 december 2020. Dit ontwerpbesluit bevat bepalingen rond diverse topics, o.a. de afschaffing van de openbare dienstverplichting (ODV) voor openbare verlichting vanaf 1 januari 2022 en het uitstel van de uitrol digitale meters voor uitsluitend nachtmeters.

Publicatiedatum: 
donderdag, 14 januari, 2021

Publicaties