Bilaterale handel in garanties van oorsprong

Verkopen aan een prijs van €0 werden buiten beschouwing gelaten.

Aantal bilateraal verhandelde garanties van oorsprong

Prijs van de verhandelde garanties van oorsprong

Uitleg bij het gebruik van de statistieken

Uitleg bij het gebruik van de statistieken

Uitleg bij het gebruik van de statistieken steuncertificaten en garanties van oorsprong

1. Certificaattype selecteren

Selecteer het certificaattype waarvan u de cijfers wilt zien. De certificaattypes vindt u in de grafiek, onder de titel.

2. Uw analyse personaliseren

Dat doet u via de filters in de rechtermarge van de grafiek.
• Meerdere kenmerken selecteren? Hou dan Shift ingedrukt.
• Klik op het plusje naast het jaartal om op maanden te filteren.
• Alle filters verwijderen? Klik op het kruisje rechts onderaan.

3. Details in de grafiek bekijken

Beweeg met uw cursor over de balkjes of curves om de details te zien.

4. Gegevens uitlichten via de legende Klik in de legende op het onderdeel dat u wilt uitlichten.

• Meerdere onderdelen uitlichten? Hou dan Shift ingedrukt.
• Selectie ongedaan maken? Klik op de witruimte in de grafiek.

5. Schuiver boven ‘Transactiedatum’

Verschuif de schuiver boven ‘Transactiedatum’ om de cijfers per jaar of maand weer te geven.

6. Data downloaden?

Klik op de Download-knop. De data wordt gedownload in een .tab-bestand dat u met Excel kan openen. De filters die u in de grafiek aanklikt, blijven behouden wanneer u de data downloadt. Heeft u vragen of opmerkingen over de statistieken? Contacteer ons via datamanagement@vreg.be.