Beschermde klanten

Om de meest kwetsbare energieconsumenten te beschermen en te verzekeren van aardgas, elektriciteit en warmte, werd de sociale maximumprijs in het leven geroepen. Wie recht heeft op die sociale maximumprijs – ook omschreven als sociaal tarief – is in Vlaanderen een zogenaamde ' beschermde klant '. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen en gezinnen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Het is de federale overheid die bepaalt of u al dan niet recht hebt op de sociale maximumprijs.

De sociale maximumprijs ligt lager dan het normale tarief voor aardgas, elektriciteit en warmte, en is in heel België dezelfde. Alle energieleveranciers hanteren verplicht hetzelfde sociaal tarief, van leverancier veranderen heeft dus als beschermde klant geen zin. Als u recht hebt op de sociale maximumprijzen krijgt u deze ook als klant bij de netbeheerder. Zowel gezinnen met een gewone meter als met een budgetmeter kunnen recht hebben op de sociale maximumprijs.

De VREG is niet bevoegd voor sociale maximumprijzen. Het is de CREG , de federale energieregulator, die de sociale maximumprijs vastlegt. Om de sociale maximumprijs te bepalen, wordt elke drie maanden gezocht naar de goedkoopste leverancier in het goedkoopste netgebied in België. Op de website van de CREG vindt u de meest recente sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Er bestaan verschillende sociale maximumprijzen voor elektriciteit:

  • bij het enkelvoudig tarief
  • bij piekuren (dagteller) en bij daluren (nachtteller) van het tweevoudig tarief
  • bij het exclusief nachttarief

Naast de verlaagde prijs voor aardgas, elektriciteit en warmte geeft ook de Vlaamse regering beschermde klanten een aantal extra voordelen om hun energiekosten te beperken:

  • Leveranciers mogen u geen kosten aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen als u uw factuur niet tijdig betaalt.
  • De overheid biedt u bijkomende of verhoogde tegemoetkomingen voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

Wil u weten of u recht hebt op het sociaal tarief?

De voorwaarden, de procedure en de precieze bedragen kan u terugvinden op de website van de federale overheid.

Brochure sociaal tarief

U vindt alle info over het sociaal tarief in een brochure van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.