Waarvoor kan u bij de VREG terecht?

 • Toekenning van steuncertificaten (groene stroom en warmte-krachtkoppeling)
 • Inleveren van steuncertificaten
 • Verkopen van steuncertificaten groene stroom (GSC)- en steuncertificaten warmtekracht-koppeling (WKC) en garanties van oorsprong in de databank    
 • Gemiddelde prijzen van de verkochte steuncertificaten en garanties van oorsprong
 • De toegang tot de databank en paswoord geblokkeerd - als men leverancier of handelaar van steuncertificaten is
 • Problemen met de verkoop of inlevering van GSC, WKC en garanties van oorsprong in de databank 

Dit doet de VREG NIET:

 • Berekening van de steuncertificaten (VEA)
 • Dossierbehandeling steuncertificaten (VEA)
 • Uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen;
 • Advies verlenen over de inplanting en het ontwerp van de installatie;
 • Toekennen en/of uitreiken van subsidies;
 • Uitvoeren van aansluitingen of meterdiensten;
 • Uitbetalen van steuncertificaten groene stroom of warmtekracht-koppeling;
 • Vastleggen van de bandingfactor;
 • Vastleggen van de onrendabele toppen;
 • Uitreiken van steuncertificaten buiten Vlaanderen;
 • Uitreiken van steuncertificaten groene stroom voor windenergie op zee (offshore) (CREG);
 • Wetgeving opstellen.

Voor groene stroom in Wallonië of Brussel is de VREG niet bevoegd en verwijzen we u door naar de CWaPE en Brugel. De windmolenparken op zee vallen onder de bevoegdheid van de CREG.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700