U gaat u elkaar?

Voorbeeld: na een scheiding verhuist u naar een andere woning en uw ex-partner blijft op het oude adres wonen. Het energiecontract stond op uw naam.

Wat moet u regelen met uw energieleverancier?
 • U moet een contract met een energieleverancier afsluiten voor uw nieuwe adres
 • U moet energieovernamedocumenten invullen (twee voor uw oude adres, twee voor uw nieuwe adres) en de gegevens aan uw leverancier bezorgen
 • Wat moet u regelen bij het verlaten van uw OUDE ADRES?

  Vul twee energieovernamedocumenten in, samen met uw ex-partner (een exemplaar voor u en een voor uw ex-partner)

   Is er een productie-installatie voor hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen, ...) aanwezig?

 • Wanneer invullen?
  Op het moment dat uw ex-partner de levering overneemt.

  Wat moet hierop genoteerd worden?
  Op deze 2 documenten moet u het volgende noteren, o.a.:
  - De meterstanden van de elektriciteits- en/of aardgasmeter van dit adres zodat er later geen meningsverschillen over de meterstanden ontstaan
  - Informatie over u en de vorige bewoner of de eigenaar
  - Handtekeningen (van u en de vorige bewoner of de eigenaar)


  Contacteer uw leverancier

  Wat gebeurt er nadat u de gegevens aan uw leverancier hebt doorgegeven?
  Uw leverancier zal een slotfactuur opmaken voor het gezamenlijk verbruik. Vanaf dan start de levering op naam van uw ex-partner.

  Wat moet uw ex-partner regelen?
  Hij of zij moet een contract bij een energieleverancier tekenen. Hij of zij moet de gegevens van het energieovernamedocument binnen 30 kalenderdagen nadat u de sleutel aan hem/haar hebt overhandigd aan zijn of haar leverancier bezorgen.

  U heeft de energieovernamedocumenten ingevuld. Wat nu?
  Bezorg alle gegevens aan uw energieleverancier binnen 30 kalenderdagen na uw verhuizing.  

  Hoe?
  Informeer u bij uw energieleverancier hoe u dit best doet (telefonisch, per brief, …). Belangrijk! Hou altijd een kopie van het energieovernamedocument bij zodat u een bewijs hebt als er later discussie over de meterstanden zou ontstaan.

  Uw leverancier maakt een slotfactuur op voor uw vorige adres
 • Wat moet u regelen bij het intrekken op uw NIEUWE ADRES*?

  Vul twee energieovernamedocumenten in, samen met de vorige bewoner of de eigenaar (een exemplaar voor u en een voor vorige bewoner of de eigenaar)

  Is er een productie-installatie voor hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen, ...) aanwezig? 

 • Wanneer invullen?
  Op het moment dat u de sleutel van de huidige bewoner of eigenaar ontvangt.

  Wat moet hierop genoteerd worden?
  Op deze 2 documenten moet u het volgende noteren, o.a.:
  - De meterstanden van de elektriciteits- en/of aardgasmeter van dit adres zodat er later geen meningsverschillen over de meterstanden ontstaan
  - Informatie over u en de vorige bewoner of de eigenaar
  - ​Handtekeningen (van u en de vorige bewoner of de eigenaar)


  Contacteer uw leverancier

  U heeft de energieovernamedocumenten ingevuld. Wat nu?
  Bezorg alle gegevens aan uw energieleverancier binnen 30 kalenderdagen na uw verhuizing.

  Hoe?
  Informeer u bij uw energieleverancier hoe u dit best doet (telefonisch, per brief, …). Belangrijk! Hou altijd een kopie van het energieovernamedocument bij zodat u een bewijs hebt als er later discussie over de meterstanden zou ontstaan.

  Uw leverancier start de facturatie voor uw nieuwe adres

  Wat gebeurt er nadat u de gegevens aan uw leverancier hebt doorgegeven?
  Uw leverancier start de facturatie voor uw nieuwe adres.

  Wat moet de vorige bewoner of de eigenaar van uw nieuwe adres regelen?
  Die moet net zoals u alle gegevens binnen 30 kalenderdagen na verhuizing aan zijn leverancier bezorgen.

  * Als u gaat inwonen bij iemand die al een contract heeft, moet u deze stappen NIET doorlopen.