Digitale meters zijn cruciaal voor de energietransitie. Het is goed dat het decreet er is, maar artikel 31 moet geschrapt worden.