Wat is uw ervaring met de energiemarkt? De resultaten van de jaarlijkse enquête.

dinsdag, 19 oktober, 2021

Elk jaar bevragen we 1.000 Vlaamse gezinnen en 1.500 bedrijven over hun ervaring en gedrag op de energiemarkt. Die resultaten helpen bepaalde evoluties te zien en noden vast te stellen. Daarmee gaan we aan de slag. We vergelijken de resultaten ook met resultaten uit de markt zelf, bijvoorbeeld uit rapporteringen van de marktpartijen of de V-test®, onze prijsvergelijker.

Uw antwoorden
De resultaten van de enquête in 2021 tonen vooral de nood aan concrete en eenduidige informatie over de energiemarkt. Daarom blijven wij verder informeren met rapporten en dashboards met cijfers en statistieken. We zetten ook verder in op  toegankelijke communicatie via onze website, online tools, nieuwsbrieven en sociale media. En werken samen met andere partijen in de sector voor informatie en communicatie over specifieke onderwerpen.

Meer weten?
Het Marktmonitorrapport bundelt de resultaten van die bevraging. Let wel: de bevraging gebeurde in de periode van midden juni tot midden juli 2021. Op dat moment zagen we al prijsstijgingen tegenover vorig jaar, maar de prijzen waren nog niet zo historisch hoog als vandaag. Dat heeft een invloed op de resultaten van vragen over prijsperceptie en betaalbaarheidsproblemen.

Marktmonitor
Dashboard Marktmonitor elektriciteit
Dashboard Marktmonitor aardgas