Vlaamse Nutsregulator (VNR): VREG uit bezorgdheden aan Vlaamse Regering

dinsdag, 21 mei, 2024

Vandaag maakte de VREG op eigen initiatief een advies over aan de Vlaamse regering over haar Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse  besluiten met betrekking tot de operationalisering van de Vlaamse Nutsregulator, dat principieel goedgekeurd werd op 26 april 2024.

Dit Ontwerpbesluit voorziet dat het decreet dat de Vlaamse Nutsregulator (VNR) moet operationaliseren, op 1 januari 2025 in werking zou treden.

Dat VNR-decreet bepaalt onder meer dat er een naamswijziging komt van de VREG tot Vlaamse Nutsregulator, dat er een aanpassing van de governance komt en dat er taken bijkomen op vlak van drinkwater, riolering en waterzuivering.   

De voorziene datum van inwerkingtreding van 1 januari 2025 is onredelijk kort met het oog op de vele wijzigingen die we aan onze organisatie moeten uitvoeren zonder dat hiervoor de nodige middelen werden voorzien binnen onze dotatie.

Ook werden op het laatste moment nog fundamentele zaken herzien, zoals de vereiste dat er een ‘Chinese muur’ moet komen tussen de taken op het vlak van de elektriciteits- en gasmarkt en de andere taken. De ondermaatse wetgevingstechnische kwaliteit van het decreet maakt het onmogelijk voor de raad van bestuur en de directie van de VREG om dit op een rechtszekere manier te implementeren.

Met een ‘Chinese muur’ zal het bovendien heel moeilijk worden om efficiëntiewinsten te boeken, toch één van de drijfveren achter het oprichten van een overkoepelende nutsregulator. Zo’n constructie maakt het ook onmogelijk om bepaalde taken met betrekking tot het integreren van verschillende systemen (bv. aardgas/warmte), en een effectieve controle op verboden kruissubsidies, gecoördineerd aan te pakken.

De VREG bezorgt daarom vandaag een advies aan de Vlaamse regering om zijn bezorgdheden duidelijk te maken. Concreet dringt de VREG er bij de Vlaamse regering op aan om ten minste de datum van inwerkingtreding van het VNR-decreet uit te stellen tot 1 januari 2026.

ADV-2024-02