Distributienettarieven 2024

maandag, 18 december, 2023

De VREG legt in lijn met zijn tariefmethodologie vast hoeveel inkomsten de Vlaamse distributienetbeheerders mogen ontvangen uit de distributienettarieven in 2024. Op basis van het toegelaten inkomen dienen de distributienetbeheerders tariefvoorstellen in. Na controle van die voorstellen hebben wij de distributienettarieven voor 2024 goedgekeurd.

We stellen een gemiddelde stijging vast met 8% ten opzichte van 2023. Concreet betaalt een gezin in 2024 € 27 meer nettarieven voor elektriciteit en € 18 meer nettarieven voor aardgas. De evolutie voor bedrijven is gelijkaardig.

Naast de jaarlijkse distributienettarieven leggen we de aansluittarieven en de tarieven voor de diensten op aanvraag van netgebruikers voor 2024 vast.

Lees meer in ons persbericht PERS-2023-05