Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2007-37 De herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa bij beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en aardgasmarkt van 13 december 2005, gekend onder de referte BESL-2005-81. 16/04/2007 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2007-36 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als distributienetbeheerder voor elektriciteit overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit. 16/04/2007 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2007-35

De herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als distributienetbeheerder voor elektriciteit bij beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektricitiets- en Aardgasmarkt van 13 december 2005, gekend onder de referte BESL-2005-79

16/04/2007 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
CONS-2007-01

Studie slimme meters

04/04/2007 Consultatie Marktwerking Slimme meters
ADV-2007-2 Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elekriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2 maart 2007. 20/03/2007 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
ADV-2007-1 Advies aan de Commissie Energie 2030. 20/03/2007 Advies Andere Energiebeleid
BESL-2007-18 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Endesa Energ 26/02/2007 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2007-03 De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". 15/02/2007 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2006-84

De goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2007

18/12/2006 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2006-83

De goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2007, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas.

18/12/2006 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2006-80 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 18/12/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
ADV-2005-3 Ontwerpdecreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie. 13/12/2006 Advies Andere Energiebeleid
ADV-2006-4 De voortzetting van de studie “Naar een marktmodel voor de 21/11/2006 Advies Marktwerking Marktmodel
BESL-2006-69 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 13/11/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-68 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 13/11/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-58 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 26/10/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
RAPP-2006-12 De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". 26/10/2006 Rapport Marktwerking Enquête
RAPP-2006-13 De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2005.  17/10/2006 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
RAPP-2007-01 De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2006. 11/10/2006 Rapport Netbeheerders Kwaliteit dienstverlening
ADV-2006-3 Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de aardgasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen en 12/09/2006 Advies Marktwerking Openbaredienstverplichting
ADV-2006-2 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik. 12/09/2006 Advies Netbeheerders Rationeel energiegebruik
RAPP-2006-11 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 31/08/2006 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2006-48 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovolta 30/08/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-47 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit langs het distributienet in Vlaanderen aan Echte Energie Nederland. (BESL-2005-23) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-46 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan ALG Négoce. (BESL-2005-32) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's