Digitale meter

Sinds juli 2019 plaatst Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt automatisch een digitale meter . Ook eigenaars van zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter komen eerst aan de beurt. 

De plaatsing van een digitale meter op initiatief van Fluvius is gratis. Een digitale meter op aanvraag kost 72,54 euro exclusief btw.

Lees meer over de plaatsing van uw digitale meter op https://www.fluvius.be/digitalemeter

Op de website www.digitalemeter.be vindt u een antwoord op heel wat vragen.

Met een digitale meter kan u uw energieverbruik online raadplegen. Dat kan gratis via het online energieportaal van Fluvius . U kan elke dag een nieuwe update van uw energieverbruik raadplegen, zowel voor elektriciteit als voor aardgas. Surf naar www.fluvius.be/verbruikshistoriek 

Impact op uw elektriciteitsfactuur

Digitale meter

Digitale meter

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 16,36 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 11,59 euro meer voor aardgas. Die extra kosten worden gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kan u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit - minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kan u ook meer besparen op uw energiefactuur.

Digitale meter en zonnepanelen

Digitale meter en zonnepanelen

Conform het decreet blijft wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, 15 jaar lang het recht behouden op het principe van de ‘terugdraaiende teller’ in combinatie met het  prosumententarief . Let op, wij dienden een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof, voor het deel nettarieven. Aan de pure elektriciteitsprijs verandert niets, die blijft terugdraaien. Zodra u een  digitale meter  hebt, kan u vanaf 1 juli 2019 ook al overstappen naar een nieuw nettariefsysteem. In plaats van het prosumententarief betaalt u dan nettarieven op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, is dit voordelig. U kan de impact (voor- of nadeel) berekenen via onze simulator.  

Digitale budgetmeter

Vanaf 1 juli 2019 worden alle budgetmeters vervangen door digitale budgetmeters. Mensen die voor het eerst een budgetmeter krijgen, krijgen meteen een digitale budgetmeter. 

Digitale meters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw distributienetbeheerder is.

Veelgestelde vragen over de digitale meter

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale wereld?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Kan ik een digitale meter weigeren, zoals dat in Nederland het geval is?

Nee, de digitale meter wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren. In Nederland bestaat die mogelijkheid inderdaad wel, maar daar werken ze met andere digitale meters die ouder zijn. Gezinnen en bedrijven mogen die weigeren, en mogen kiezen voor een op afstand uitleesbaar exemplaar. De digitale meters in Vlaanderen zijn nieuwer en zijn sowieso allemaal vanop afstand uitleesbaar.

Wanneer krijg ik mijn digitale meter?

De digitale meters worden sinds juli 2019 geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd. Bouwers en eventueel verbouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter zijn eerst aan de beurt. Wie niet tot deze doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wil, kan deze zelf aanvragen. Een digitale meter op aanvraag kost 72,54 euro exclusief btw. 

Op de website van Fluvius kan u zien wanneer bij u een digitale meter zal geplaatst worden. Meer informatie via https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-meters 

Wat is een digitale meter?

Een digitale meter meet net als de klassieke meter met draaischijf uw elektriciteits- en/of aardgasverbruik. Het grote verschil is dat digitale meters elektronische displays en ingebouwde communicatietechnologie hebben. Daarmee kunnen ze gegevens verzenden en ontvangen. Zo kunnen ze communiceren met Fluvius . Als u hiervoor toestemming geeft, stuurt de digitale meter ook verbruiksgegevens door naar apps, slimme toepassingen of naar slimme huishoudtoestellen. Die zorgen voor meer gebruikscomfort en kunnen uw aardgas- of elektriciteitsverbruik doen dalen. Dit doet u zelf via de gebruikerspoort van de digitale meter.

Kan ik met een digitale meter nog altijd kiezen tussen een enkelvoudige meter en een tweevoudige meter met dag- en nachttarief?

Ja, er bestaat maar één digitale meter , maar u zal bij de installatie van de digitale meter kunnen kiezen tussen enkelvoudig tarief of dag-/nachttarief. Beide registratiesystemen en tarieven blijven gewoon bestaan. Bovendien maakt de digitale meter het veel eenvoudiger, en dus ook goedkoper, om later alsnog van tarief te veranderen.