Digitale meter

Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt automatisch een digitale meter . Ook gezinnen met een budgetmeter komen eerst aan de beurt. Tegen einde 2024 moeten minstens 80% van alle gezinnen en kmo's in Vlaanderen een digitale meter hebben. Uiterlijk op 1 juli 2029 moet de uitrol van de digitale meter volledig klaar zijn.  

De plaatsing van een digitale meter op initiatief van Fluvius is gratis. Een digitale meter op aanvraag kost 88,5 euro inclusief btw.

Lees meer over de plaatsing van uw digitale meter op https://www.fluvius.be/digitalemeter

Op de website www.digitalemeter.be vindt u een antwoord op heel wat vragen.

Met een digitale meter kan u uw energieverbruik online raadplegen. Dat kan gratis via het online energieportaal van Fluvius . U kan elke dag een nieuwe update van uw energieverbruik raadplegen, zowel voor elektriciteit als voor aardgas. Surf naar www.fluvius.be/verbruikshistoriek 

Op de gebruikerspoort van de digitale meter kunnen toepassingen aangesloten worden om het verbruik en eventuele zelfverbruik (bij prosumenten) in detail op te volgen. Sommige toepassingen maken het mogelijk om actieve sturing van het verbruik te doen in functie van lokale productie. In de toekomst zullen deze toepassingen uitgebreid worden om ook sturing op basis van energieprijs of het beheer van de capaciteit van de aansluiting mogelijk te maken.

Compatibele toepassingen zijn te vinden op de website www.maakjemeterslim.be.

Impact op uw elektriciteitsfactuur

Digitale meter

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 12,6 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 16,4 euro meer voor aardgas. Die extra kosten worden gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kan u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit - minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kan u ook meer besparen op uw energiefactuur.

Digitale meters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw distributienetbeheerder is.

Veelgestelde vragen over de digitale meter

Over hoeveel jaar wordt de plaatsing van de digitale meters gespreid of wat is de "uitrolperiode"?

Fluvius plaatst digitale meters sinds juli 2019 en moet minstens 80% van de digitale meters tegen 31 december 2024 plaatsen.

Uiterlijk op 1 juli 2029 moeten alle gezinnen en kmo's een digitale meter hebben.

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale meter?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Welke impact heeft de digitale meter op mijn energiefactuur?

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat door de plaatsing van de digitale meters een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 12,6 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 16,4 euro meer voor aardgas. Maar die extra kosten worden ruimschoots gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kunt u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit – minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kunt u ook meer besparen op uw energiefactuur.

Wie gaat de digitale meters installeren?

Fluvius is verantwoordelijk voor het uitrollen van de digitale meter . De rechtsbasis hiervoor ligt in het Energiedecreet. De modaliteiten van de uitrol (bepaling prioritaire doelgroepen, tempo van de uitrol,…) zijn vastgelegd in het  Energiebesluit. Omwille van de grootte van dit werk zal Fluvius werken met een aantal onderaannemers.

Is de digitale meter ook voor bedrijven verplicht?

Ja, iedereen met een aansluiting tot 56  kVA  krijgt verplicht een  digitale meter . De meeste bedrijven vallen onder die regeling. Alleen voor  grootverbruikers  met een zwaardere aansluiting wordt een ander type meter verplicht, de zogenaamde AMR-meter.