Digitale meter

In de toekomst worden alle klassieke aardgas- en elektriciteitsmeters, de zogenaamde Ferrarismeters, vervangen door nieuwe digitale meters. De meters met draaitellers zoals we die nu allemaal kennen, verdwijnen vanaf 2019. Binnen 15 jaar moet elke woning in Vlaanderen zo'n digitale meter hebben.

De digitale meter bevat ingebouwde communicatietechnologie die gegevens zoals uw verbruik rechtstreeks naar uw netbeheerder kan doorsturen, maar die het ook eenvoudiger maken om uw energiemeter te linken aan apps op uw smartphone of aan toestellen in huis. Zo kan u ook meteen veel beter uw energieverbruik in de gaten houden en zelf sturen.

Voor eigenaars van zonnepanelen zorgen de digitale meters nog voor een bijkomende verandering. De klassieke elektriciteitsmeter met terugdraaiende teller kan niet exact meten hoeveel stroom de zonnepaneleneigenaar van het net afneemt, en hoeveel energie hij zelf op het net zet. Daarom werd het prosumententarief ingevoerd. De digitale meters kunnen wel precies meten hoeveel van de energie die zonnepanelen opwekken meteen verbruikt wordt en hoeveel er op het net belandt.

Impact op uw elektriciteitsfactuur

Digitale meter

Digitale meter

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 16,36 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 11,59 euro meer voor aardgas. Die extra kosten worden gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kan u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit - minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kan u ook meer besparen op uw energiefactuur.

Digitale meter en zonnepanelen

Digitale meter en zonnepanelen

Wil u de impact kennen die de overstap van een terugdraaiende meter (enkelvoudig of tweevoudig) naar een  digitale meter (enkelvoudig of tweevoudig) op uw elektriciteitsfactuur heeft?

Digitale meters zijn de verantwoordelijkheid van uw distributienetbeheerder

Voor dit onderwerp kan u terecht bij uw distributienetbeheerder.
Geef uw postcode op om te weten te komen wie uw distributienetbeheerder is.

Veelgestelde vragen over de digitale meter

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale wereld?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Kan ik een digitale meter weigeren, zoals dat in Nederland het geval is?

Nee, de digitale meter wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren. In Nederland bestaat die mogelijkheid inderdaad wel, maar daar werken ze met andere digitale meters die ouder zijn. Gezinnen en bedrijven mogen die weigeren, en mogen kiezen voor een op afstand uitleesbaar exemplaar. De digitale meters in Vlaanderen zijn nieuwer en zijn sowieso allemaal vanop afstand uitleesbaar.

Kan ik met een digitale meter nog altijd kiezen tussen een enkelvoudige meter en een tweevoudige meter met dag- en nachttarief?

Ja, er bestaat maar één digitale meter , maar u zal bij de installatie van de digitale meter kunnen kiezen tussen enkelvoudig tarief of dag-/nachttarief. Beide registratiesystemen en tarieven blijven gewoon bestaan. Bovendien maakt de digitale meter het veel eenvoudiger, en dus ook goedkoper, om later alsnog van tarief te veranderen.

Moet ik mijn meterstanden nog doorgeven aan mijn netbeheerder wanneer ik over een digitale meter beschik? En moet de meteropnemer nog langskomen?

Nee, dat zal niet meer nodig zijn. De digitale meter zal uw meterstanden automatisch doorsturen naar uw netbeheerder. U hoeft dus geen meterstanden meer te noteren en door te sturen, en er moet ook geen meteropnemer meer langskomen.

Welke impact heeft de digitale meter op mijn energiefactuur?

Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. De VREG berekende dat een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 16,36 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 11,59 euro meer voor aardgas. Maar die extra kosten worden ruimschoots gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kunt u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit – minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… - en kunt u ook meer besparen op uw energiefactuur.