Subsidies

Zonnepanelen worden in Vlaanderen op verschillende manieren financieel ondersteund:

Per hoeveelheid opgewekte elektriciteit krijgt u van de VREG een groenestroomcertificaat. Dat is een virtueel certificaat dat bewaard wordt in een online databank. Uw netbeheerder koopt elk groenestroomcertificaat op aan een gegarandeerde minimumprijs.

Let op, u krijgt geen groenestroomcertificaten meer en u moet uw installatie niet aanmelden bij de VREG als:

  • U zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2014 of later. Voor scholen en kantoren van een publieke organisatie geldt deze maatregel sinds 2013.
  • Uw installatie ≤ 10 kW in dienst genomen is op 14 juni 2015 of later.

Er zijn wel steunmaatregelen die door andere instanties worden toegekend. Zo geven sommige steden en gemeenten een premie voor de plaatsing van zonnepanelen. Een overzicht van alle mogelijke voordelen en de specifieke vereisten vindt u op www.energiesparen.be onder ‘Zoek uw subsidie’.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700