Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2004-64 De herroeping van de aanwijzing van Intergas Netbeheer BV bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 met betrekking tot aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-82) 11/10/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-57

De aanwijzing van Distributienet-Beheer Brussels Airport NV als distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (opgeheven door BESL-2012-2)

13/09/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-56

De herroeping van de aanwijzing van BIAC NV bij beslissing van de VREG van 8 april 2004 met betrekking tot de aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (gekend onder de referte BESL-2004-17)

13/09/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-55 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van City Power NV, toegekend op 10 juni 2003 (vervangt BESL-2003-38 van 10/06/2003)(B.S. 27 september 2004) 06/09/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-49 De opheffing van de beslissing van de VREG van 28 mei 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit langs het distributienet in Vlaanderen aan RWE Plus Belgium NV (BESL-2002-7) 30/08/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-46 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA, 16/08/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-45 De hernieuwing van een leveringsvergunning voor aardgas aan ENECO Energie Levering B.V op naam van ENECO Energiehandelsbedrijf B.V. 02/08/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-38 De opheffing van de beslissing van de VREG van 16 juli 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan RWE Solutions AG (BESL-2002-10). 05/07/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-35

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas, aangeduid als versie 3.03.

07/06/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2004-33

De vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel I.1.2.3 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

10/05/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2004-29 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belgian Shell NV 26/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-28 De opheffing van de beslissing van de VREG van 17 september 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit via het distributienet in Vlaanderen aan Essent Energy Trading B.V. (BESL-2002-16) 19/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-27 De aanwijzing van de CVBA IVEG als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet. 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-26 De aanwijzing van de CVBA IVEG als distributienetbeheerder, overeenkomstig artikel 5 van het Elektriciteitsdecreet. 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-25 De aanwijzing van de CVBA WVEM als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet. (opgeheven door BESL-2010-16) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-24(1) de aanwijzing van de cvba WVEM als distributienetbeerder, overeenkomstig artikel 5 van het Elektriciteitsdecreet (opgeheven door BESL-2010-17) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-23 De herroeping van de aanwijzing van CVBA VEM bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van de CVBA VEM als aardgasnetbeheerder overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-84) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-22 De herroeping van de aanwijzing van CVBA VEM bij beslissing van de VREG van 5 september 2002 tot aanwijzing van de CVBA Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het grondgebied van de gemeenten Nijlen, Vosselaar en Zelzate (gekend onder de referte BESL-2002-15) 13/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-21 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan de NV City Power. 13/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-20 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan de NV SPE. 13/04/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-17

De aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2004-56)

07/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-16 De herroeping van de aanwijzing van BIAC NV bij beslissing van de VREG van 8 april 2003 met betrekking tot de aanwijzing van een distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-Nationaal overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (gekend onder de referte BESL-2003-21) 07/04/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-11

De goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2004, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Gas

15/03/2004 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2004-10 De opheffing van de beslissing van de VREG van 25 april 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit via het distributienet in Vlaanderen aan Nuon Energy Trade & Wholesale NV (BESL-2002-5) 15/03/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-3

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Essent Belgium NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 mei 2004 en van 7 december 2012)

26/01/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's