BESL-2022-89

Samenvatting: 

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging PBE wegens de niet-naleving van artikel 4.2.13, §1/1 TRDE

Publicatiedatum: 
donderdag, 7 juli, 2022

Publicaties