Dienstverleners van Flexibiliteit (FSP)

Een dienstverlener van flexibiliteit (FSP) levert flexibiliteit van zichzelf, of van één of meer deelnemers aan flexibiliteit als flexibiliteitsdienst aan één of meer aanvragers van flexibiliteit. De dienstverlener van flexibiliteit kan een aggregator zijn, een netgebruiker of een andere marktpartij zoals een leverancier of evenwichtsverantwoordelijke.  Een onafhankelijke dienstverlener van flexibiliteit is een dienstverlener van flexibiliteit die niet afhankelijk is van een leverancier of evenwichtsverantwoordelijke van de netgebruiker op dat toegangspunt.

Flexibiliteitsdiensten

Dienstverleners van flexibiliteit kunnen vandaag al deelnemen aan een aantal producten van Elia , zoals:

  • producten voor het bewaken van het netevenwicht: R1/FCR (Primary control reserve – Frequency containment), R2/aFRR (Secondary control reserve – Frequency restoration with automatic activation) en R3/mFRR (Tertiary control reserve – Frequency restoration with manual activation);
  • day-ahead en intraday flexibiliteit;
  • producten voor het bewaken van de bevoorradingszekerheid: SDR (Strategic demand reserve) en CRM (Capacity remuneration mechanism).

Deze producten zijn momenteel voornamelijk opengesteld voor deelname door netgebruikers aangesloten op het middenspanningsnet. Voor meer informatie verwijzen we naar www.elia.be.

Daarnaast kunnen dienstverleners van flexibiliteit ook commerciële diensten rechtstreeks aanbieden aan netgebruikers, leveranciers of evenwichtsverantwoordelijken, bijvoorbeeld voor portfolio management.

Tot slot kan flexibiliteit ook ingezet worden ten dienste van de netbeheerder voor lokaal congestiebeheer. Het kader hiervoor is in volle ontwikkeling.

Overeenkomst met de netbeheerder

Elke dienstverlener van flexibiliteit en aggregator moet voor zijn toetreding tot de elektriciteitsmarkt of de markt voor lokale congestie om flexibiliteits- of aggregatiediensten te leveren, een overeenkomst sluiten met de transmissienetbeheerder, de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, respectievelijk voor de toegangspunten die onder het dekkingsgebied van deze netbeheerder vallen.

Voor installaties aangesloten op het distributienet staan de inhoud van dit contract en andere regels beschreven in het technische reglement voor de distributie van elektriciteit (TRDE). We houden toezicht op deze procedures en contracten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Dienstverleners van flexibiliteit kunnen zich tot ons richten voor vragen, bemiddeling of een klacht over de werking van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Als de dienstverlener van flexibiliteit of de aggregator een beroep doet op een of meer deelnemers aan flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit om flexibiliteitsdiensten aan te bieden, dan moet de betrokken netbeheerder deze overeenkomst melden aan de VREG, conform het Energiedecreet art. 4.1.17/1 §4.

Register dienstverleners van flexibiliteit die beroep doen op één of meer deelnemers van flexibiliteit

Onderstaande tabel geeft de lijst van dienstverleners van flexibiliteit die beroep doen op een of meerdere deelnemers aan flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet, zoals gemeld aan de VREG.

  Dienstverlener van flexibiliteit Maatschappelijke zetel Ondernemings-nummer
8 LIFEPOWR NV Museumstraat 39, 2000 Antwerpen BE0632.577.085
7 Luminus S.A. Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel BE0471811661
6 Centrica Business Solutions Belgium NV De Veldekens, Roderveldlaan 2 bus 2, 2600 Antwerpen BE0826113861
5 Electrabel NV Boulevard Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel BE0403170701
4 Eneco Energy Trade Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam

NL8097.84.051.B01

3 Flexcity Belgium NV F. Demetskaai 52, 1070 Brussel BE0880270050
2 Next Kraftwerke Belgium BVBA Lichtstrasse 43 g, 50825 Cologne, Duitsland HRB 67699 / DE269673651
1 TotalEnergies Power & Gas Belgium Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège BE0859655570


Onderstaande tabel geeft de lijst van dienstverleners van flexibiliteit die beroep doen op een of meerdere deelnemers aan flexibiliteit op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, zoals gemeld aan de VREG.

  Dienstverlener van flexibiliteit Maatschappelijke zetel Ondernemings-nummer
9 Flexcity Belgium NV Fernand Demetskaai 52, 1070 Brussel (Anderlecht)

BE 0880 270 050 

8 Centrica Business Solutions Belgium NV 

Roderveldlaan 2 bus 2, 2600 Antwerpen

BE 0826 113 861

7

Electrabel NV

Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel BE 0403 170 701
6

Eneco Energy Trade BV

Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam, Nederland

BE 0667 606 755

5

TotalEnergies SA (ex Lampiris SA)

Rue Saint-Laurent 54, 4000 Luik

BE 0859 655 570

4

Luminus SA

Koning Albert II-laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node

BE 0471 811 661

3

Next Kraftwerke GmbH

Lichtstrasse 43g, 50825 Cologne, Duitsland

HRB 67699

2

RWE Supply & Trading GmbH

RWE-Platz 6, 45141 Essen, Duitsland

HRB 14327 

1

YUSO

Zuiderlaan 11 bus 31, 8790 Waregem

BE 0848 296 771

Operationele veiligheid bij flexibiliteit met distributienetgebruikers

Voor deelname aan flexibiliteitsproducten met een activatiesignaal op het distributienet voert de distributienetbeheerder (DNB) een Network Flexibility Studie uit. Dit is om te garanderen dat bij een activatie van flexibiliteit de operationele veiligheid niet in gevaar komt (bijvoorbeeld congestie of spanningsproblemen veroorzaakt). De kwalificatiecriteria en -procedure (C8-01) vindt u terug op de website van Synergrid, www.synergrid.be. Met dat document wordt nagegaan of de netgebruiker via een dienstverlener van flexibiliteit zoals een aggregator kan deelnemen aan flexibiliteitsproducten.

Bij elke kandidaat-deelnemer doen de netbeheerders een ‘compliance check’ (conformiteit van de technische installatie en het aansluitingscontract). Verder geeft de DNB na analyse en berekeningen met simulaties aan in welke zones er een potentieel een probleem kan optreden:

  • Groen = afwezigheid van risico’s voor de operationele veiligheid. Alle activaties van flexibiliteit mogen plaatsvinden.
  • Rood = aanwezigheid van een risico voor de operationele veiligheid : maatregelen moeten getroffen worden om de activatie van flexibiliteit te beperken (bijvoorbeeld door het stellen van limitatieve tijdsvensters).  

De kleuren van de zones worden momenteel elke 3 maanden herberekend. Naargelang het elektriciteitsnet slimmer wordt, zullen deze herberekeningen steeds sneller gebeuren (van dagelijks tot realtime). Een uitzondering op deze procedure bestaat voor deelname aan het reserveproduct R1 (FCR).

Voor installaties aangesloten op het distributienet moet de FSP ook een contract ondertekenen met de betrokken distributienetbeheerder (zie www.fluvius.be).

De inhoud van dit contract en andere regels staan beschreven in het technische reglement distributie. We houden toezicht op deze procedures en contracten van de DNB. Dienstverleners van Flexibiliteit kunnen zich tot ons richten voor vragen, bemiddeling of een klacht over de werking van de DNB.