U verhuurt een pand?

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het energieverbruik in de periode tussen de vorige en de nieuwe huurder. In geval van leegstand van de huurwoning moet u als verhuurder een (leegstands)contract met een energieleverancier sluiten.

  • De huidige huurder vertrekt en er is nog geen nieuwe huurder

    Op het ogenblik dat de huidige huurder de woning verlaat en er nog geen nieuwe huurder is, bent u verantwoordelijk voor het tussentijds verbruik. U moet een leegstandscontract met een leverancier afsluiten en u moet samen met de huidige huurder 2 energieovernamedocumenten (een exemplaar voor u, een exemplaar voor de huurder) invullen en ondertekenen. Zowel u als de huurder moet de gegevens van het energieovernamedocument binnen 30 dagen na verhuizing aan uw respectievelijke leverancier bezorgen.

  • De huidige huurder vertrekt en er is onmiddellijk een nieuwe huurder

    Op het ogenblik dat de huidige huurder de woning verlaat en er aansluitend een nieuwe huurder is, moeten zij samen 2 energieovernamedocumenten (een exemplaar voor de huidige huurder, een exemplaar voor de nieuwe huurder) invullen en ondertekenen. Zij moeten de gegevens van het energieovernamedocument binnen 30 dagen na verhuizing aan hun respectievelijke leverancier bezorgen.

  • Leegstand

    In geval van leegstand van de huurwoning moet u er ook op toezien dat u een contract met een leverancier tekent.  Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het energieverbruik in de periode tussen de vorige en de nieuwe huurder. U moet dan een (leegstands)contract afsluiten met een energieleverancier. U vult best ook energieovernamedocumenten in met de vorige huurder (bij vertrek) en de nieuwe huurder (bij aankomst).  Mocht er nadien een betwisting van de meterstanden zijn, gelden de door beide partijen ondertekende formulieren als bewijs. Sommige leveranciers bieden gunstige contracten aan voor woningen die tijdelijk onbewoond blijven. Contacteer uw energieleverancier voor meer informatie. Als u dit geregeld hebt, bent u niet verantwoordelijk voor het verbruik van uw huurders.