Inkomsten uit nettarieven 2023 liggen vast

vrijdag, 7 oktober, 2022

De VREG heeft in lijn met zijn tariefmethodologie vastgelegd hoeveel inkomsten de Vlaamse distributienetbeheerders mogen ontvangen uit de nettarieven in 2023.

Na vijf jaar op rij een dalende trend, neemt het toegelaten inkomen voor elektriciteit toe met 2% ten opzichte van vorig jaar. Het toegelaten inkomen voor aardgas stijgt met 11%. De belangrijkste reden voor die toename is de inflatie. Die leidt tot hogere kosten voor de aanleg en onderhoud van het net.

Inspanningen van de Vlaamse Overheid en Fluvius zorgen ervoor dat de stijging van het toegelaten inkomen voor elektriciteit en aardgas samen beperkt blijft tot 4%.

Over enkele weken dienen de distributienetbeheerders hun tariefvoorstellen in bij de VREG voor goedkeuring. Op basis van het vastgelegde toegelaten inkomen verwachten we dat een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik 37 euro meer nettarieven zal betalen dan in 2022.

Lees meer hierover in ons persbericht PERS-2022-09.