Energieprijs

De prijs voor gas en elektriciteit op uw factuur bestaat uit verschillende onderdelen: de energieprijs, de nettarieven en de heffingen. Deze staan ook zo vermeld op uw factuur.

In de infografieken hieronder ziet u wat u betaalt aan wie en hoeveel:

In deze sectie gaan we dieper in op het onderdeel Energieprijs.

Onder de nettarieven vindt u meer informatie over wat u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis of in uw onderneming.
Onder de heffingen vindt u meer informatie over wat u aan de overheid betaalt.

De energieprijs bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Elektriciteitsprijs
  • Aardgasprijs
  • Kosten groene stroom
  • Kosten warmte-krachtkoppeling

Elektriciteits- en aardgasprijs

De prijs voor elektriciteit en aardgas wordt vrij bepaald door de leverancier. Zo kan hij zich onderscheiden van zijn concurrenten. De leveranciers bepalen voor zichzelf een winstmarge. De meeste leveranciers rekenen een vaste vergoeding aan om hun administratieve kosten te dekken voor bijvoorbeeld het opmaken van uw factuur, het organiseren van de klantendienst…

Kosten groene stroom en warmte-krachtkoppeling

De kosten voor de investeringen in de productie van groene stroom en warmte-krachtkoppeling die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Uw elektriciteitsleverancier heeft de keuze de kost hiervan al dan niet apart aan te rekenen. Kiest hij ervoor dit apart te doen dan staat deze kost verplicht op uw factuur vermeld als “Kosten groene stroom en WKK”

Andere factoren

Er zijn nog andere factoren die de energiekost op uw factuur beïnvloeden:

  • de hoeveelheid energie die u verbruikt en het tijdstip waarop u deze energie verbruikt. Bijna alle leveranciers bieden verschillende prijzen aan voor het dag-, nacht- of uitsluitend nachtverbruik (bij warmwaterboiler of accumulatieverwarming).
  • geïndexeerde prijzen voor gas en elektriciteit kunnen variëren van maand tot maand.

Het te betalen bedrag op uw factuur is gelijk aan uw verbruik vermenigvuldigd met de prijs voor elektriciteit en aardgas (al dan niet geïndexeerd).

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700