Over VREG

Welke taken en bevoegdheden heeft de VREG, maar ook wat doen we niet en waarvoor kan u bij een andere organisatie terecht.
Waarvoor staan we en wat zijn onze waarden?
De VREG wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door een directieraad.
Onze kerntaken worden uitgevoerd door de directies “marktwerking” en “netbeheer”. De ondersteunende en beheersprocessen worden beheerd en uitgevoerd door de directie organisatie- en beleidsondersteunende diensten en de cel personeel en financiën.
In ons jaarlijks ondernemingsplan geven we toelichting bij onze doelstellingen en de taken en actiepunten die we dat jaar zullen uitvoeren om deze doelstellingen te bereiken. We rapporteren jaarlijks over de uitvoering van deze taken en acties via ons jaarverslag.
Als deel van de Vlaamse overheid zijn we onderworpen aan het decreet op de openbaarheid van bestuur. Dit bepaalt zowel de actieve openbaarheid (gegevens publiceren en communiceren) als de passieve openbaarheid (vragen behandelen).
We willen studenten graag begeleiden bij het uitwerken van een thesis, een groepswerk of een stage.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700