Jobs

Wij zoeken:

Junior en Senior Toezichthouders Nettarieven

  • Ontwikkel de tariefregulering
  • Leg verplichtingen op aan leveranciers en netbeheerders
  • Controleer de naleving van de tariefregulering

Master in één van volgende domeinen: burgerlijk ingenieur, handelsingenieur, (toegepaste) economische wetenschappen of in een andere economisch gerichte opleiding

Selectiereglement JuniorSolliciteer Junior  

Selectiereglement SeniorSolliciteer Senior  

Junior en Senior Toezichthouders Marktwerking

  • Breng ontwikkelingen op de energiemarkt in kaart
  • Denk conceptueel na over hoe de markt moet georganiseerd worden
  • Controleer of de marktpartijen hun verplichtingen nakomen

Master in één van volgende domeinen: handelsingenieur, (toegepaste) economische wetenschappen of in een andere economisch gerichte opleiding, ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur,…)

Selectiereglement JuniorSolliciteer Junior 

Selectiereglement SeniorSolliciteer Senior

Jurist

  • Bouw expertise op rond de Europese en Vlaamse energiewetgeving. Je volgt de technische kant van het verhaal ook mee op
  • Help met het uitschrijven van de regulering en adviezen
  • Controleer of de marktpartijen de regulering naleven

Master in de Rechten

Selectiereglement - Solliciteer

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700