Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

AREI-keuring

De AREI-keuring (AREI = Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet worden uitgevoerd vóórdat de zonnepanelen in gebruik genomen worden.  Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

Het AREI-keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende keurder. Zoals bepaald door de FOD Economie (zie nota 72 en nota 72bis) bevat een volledig verslag minstens:

  • de datum van de keuring,
  • het aantal, type, serienummer en maximaal AC-vermogen van de omvormer(s),
  • het aantal en het piekvermogen van de zonnepanelen,
  • het serienummer van de productiemeter en de meterstand op het moment van de keuring.
    (Een productiemeter is verplicht voor installaties in dienst genomen voor 1 januari 2013. Vanaf 1 januari 2013 is een productiemeter enkel verplicht voor wie groenestroomcertificaten wil ontvangen. Als u ervoor kiest geen certificaten aan te vragen en dus geen meter te plaatsen, moet de meterstand uiteraard niet worden opgenomen in het keuringsverslag. Let wel: als u in de toekomst toch aanspraak wilt maken op groenestroomcertificaten zal op dat ogenblik alsnog een meter geplaatst moeten worden, moet op dat moment een nieuwe keuring gebeuren en geldt de toekenning van de groenestroomcertificaten pas vanaf de meterstand uit dat keuringsverslag.)
  • de MID-markering die op de productiemeter is aangebracht (of een andere ijkmarkering overeenkomstig eerdere nationale wetgeving). Op elke productiemeter moet dergelijke markering zichtbaar zijn. Elke productiemeter moet immers geijkt zijn conform het Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten van 13 juni 2006 (B.S. 9 aug 2008). Meer informatie over deze markering: veelgestelde vragen FOD Economie (Metrologie) - elektriciteitsmeters, presentatie FOD Economie (Metrologie) - kWh-meters in PV-installaties

Uiteraard moet het verslag ook vermelden of de installatie volledig is en voldoet aan alle vereisten van het AREI.

Een volledige AREI-keuring is erg belangrijk! Ze bepaalt de datum van indienstname, en voor kleine installaties ook de start van de toekenning van certificaten. Als een verslag onvolledig is, zal de netbeheerder dit niet aanvaarden. De installatie moet dan opnieuw gekeurd worden, met eventueel een lagere minimumsteun tot gevolg.

> Zoek een erkend keuringsorganisme.
> Welk bedrag ontvangt u per certificaat voor zonnepanelen van voor 2013?
> Hoe werkt het systeem vanaf 2013?
> Vanaf wanneer krijgt u groenestroomcertificaten?