Groene stroom

Globaal beeld voor Vlaanderen van het aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en de handel in groenestroomcertificaten. Ook vindt u hier cijfers mbt uitreiking van en handel in garanties van oorsprong voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze cijfers worden elke maand geactualiseerd.


Handel in groenestroomcertificaten

  • Aantal bilateraal verhandelde groenestroomcertificaten en maandprijs (Excel), (Infografiek)
  • Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan de netbeheerders aan de wettelijke minimumprijs (Excel), (Infografiek)
  • Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (Word) (PDF)


Productie van groene stroom in Vlaanderen

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten per maand (Excel)


Geïnstalleerde productiecapaciteit groene stroom in Vlaanderen

Deze cijfers zijn altijd momentopnames en moeten met de nodige omzichtigheid bekeken worden. Deze cijfers tonen het aantal installaties waarvan de aanvraag is goedgekeurd. Zij houden geen rekening met geplande investeringen en met lopende aanvragen. Er is een groot tijdverschil tussen investeringsbeslissingen, indienstnames en de aanvragen voor groene stroom en warmte-krachtcertificaten.
  • Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met GSC in Vlaanderen (Word) (PDF)
  • Lijst installaties waaraan GSC en GO's worden toegekend (Word) (PDF)
  • Evolutie van het aantal zonnepanelen en hun vermogen (Word) (PDF)
  • Aantal aanmeldingen van nieuwe zonnepanelen (Word) (PDF)

We hebben ook cijfers die een beeld geven van het aantal installaties, het geïnstalleerd vermogen en het aantal uitgereikte groenestroomcertificaten per gemeente, per provincie en per netgebied. Deze cijfers worden elk halfjaar geactualiseerd.


Geïnstalleerde productiecapaciteit groene stroom per gemeente

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met GSC

datum indienstname tot en met 30/06/2016: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2015: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2014: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2013: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2012: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2011: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2010: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2009: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2008: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2007: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2006: (PDF) (Word)


Geïnstalleerde productiecapaciteit groene stroom per netgebied

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met GSC

datum indienstname tot en met 30/06/2016: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2015: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2014: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2013: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2012: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2011: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2010: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2009: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2008: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2007: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2006: (PDF) (Word)


Geïnstalleerde productiecapaciteit groene stroom per provincie

Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen met GSC

datum indienstname tot en met 30/06/2016: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2015: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2014: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2013: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2012: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2011: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2010: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2009: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2008: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2007: (PDF) (Word)
datum indienstname tot en met 31/12/2006: (PDF) (Word)

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700