Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Groene stroom

De dossierbehandeling groene stroom en warmte-krachtkoppeling en de berekening van groenestroom- en WKK-certificaten wordt voortaan uitgevoerd door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het team dat de dossiers behandelt en de telefoonnummers blijven dezelfde. Ook de manier waarop de dossiers behandeld en beoordeeld worden, verandert niet.

Alle informatie rond dossierbehandeling, de toekenning van, de berekening van en de handel in certificaten vindt u op de website van het VEA.

Diende u in het verleden een dossier in bij de VREG dan wordt dit automatisch overgemaakt aan het VEA. U moet zelf niets doen.

Wenst u een nieuw dossier in te dienen per post, dan stuurt u dit vanaf nu rechtstreeks naar het nieuwe adres:

Vlaams Energieagentschap
Team Certificatendossiers groene stroom en WKK
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel

In afwachting van een nieuw dataverwerkingssysteem kan u bij vragen voorlopig nog altijd mailen naar het huidige e-mailadres expertisedossiers@vreg.be. U kan ook bellen naar het gratis nummer 1700.

Tags