Cijfers over energie

Hoeveel marktaandeel heeft elke elektriciteits- en aardgasleverancier in Vlaanderen per doelgroep (gezinnen met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een jaarlijkse meteropname, bedrijven met een maandelijkse meteropname, telegelezen bedrijven en alle afnemers samen). Deze cijfers worden elke maand aangepast.
Hoeveel gezinnen en kleine bedrijven maakten al de overstap naar een andere energieleverancier in Vlaanderen? Deze switchcijfers worden elke maand geactualiseerd.
Hoeveel zonnepaneleninstallaties werden in Vlaanderen geplaatst sinds 2006 en hoeveel bedraagt het geïnstalleerde vermogen. Deze cijfers worden elke maand aangepast.
Globaal beeld voor Vlaanderen van de handel in groenestroomcertificaten en WKK-certificaten en het aantal uitgereikte certificaten per maand. De cijfers per gemeente, netgebied en provincie worden elk half jaar geactualiseerd.
Hoeveel minuten zit een gezin en bedrijf in Vlaanderen gemiddeld zonder stroom en aardgas? Deze cijfers worden één keer per jaar aangepast.
Aantal actieve budgetmeters en inzicht in het sociaal energiebeleid.
Hoe evolueerde de energiemarkt in Vlaanderen en de andere gewesten en in België de voorbije jaren? Deze cijfers worden één keer per jaar aangepast.
Open (Government) Data zijn gegevens of informatie die door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak, waar geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden. Open Data zorgt voor grotere transparantie over de werking van de overheid, zorgt voor meer efficiëntie binnen en buiten de overheid en leidt tot innovatief hergebruik van overheidsdata door burgers, bedrijven en organisaties.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700