Verhuis van een gezin

Als u verhuist moet u altijd uw energieleverancier verwittigen. Als u twee aparte leveranciers heeft, één voor elektriciteit en één voor aardgas, moet u ze allebei apart verwittigen. Uw leverancier maakt een eindafrekening op voor het verbruik op uw oude adres. Hij start ook de facturatie op voor uw nieuwe adres. Daarvoor heeft hij de meterstanden nodig van uw oude en nieuwe adres.

Dossier Verhuis (Verhuiswizard)

De VREG helpt u bij het verhuizen. We komen uw dozen niet dragen, maar met het korte vragenlijstje dat volgt maken we het u wel wat makkelijker. In slechts 2 minuten kennen we uw specifieke situatie en vertellen we u hoe u best uw elektriciteit en/of aardgas verhuist.

Start onze verhuiswizard

Om uw verhuis van elektriciteit en aardgas te melden aan uw leverancier maakte de VREG in samenwerking met de energieregulator van Wallonië en Brussel en alle energieleveranciers en netbeheerders handige energieovernamedocumenten.
Als u verhuist, neemt u in principe uw energiecontract mee naar uw nieuwe adres. U kan ook een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier kiezen. Wat u ook doet, vergeet niet uw huidige en/of nieuwe energieleverancier(s) te verwittigen.
Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen rond verhuis
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700