Overzicht netbeheerders

We maken in het Vlaams Gewest een onderscheid tussen elektriciteitsdistributienetbeheerders en aardgasdistributienetbeheerders. Daarnaast is er ook één beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Hierna volgt de opsomming van deze netbeheerders actief in het Vlaamse Gewest.

De zeven distributienetbeheerders die voor hun operationele werking een beroep doen op werkmaatschappij Eandis (Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) kondigden in het najaar van 2015 hun fusie aan. Na fusie zou sprake zijn van één netbeheerder, die Eandis Assets zou heten.

In dat kader ontving de VREG eind 2015 een aanvraagdossier met het oog op de aanwijzing van Eandis Assets als beheerder van het elektriciteits- en het aardgasdistributienet waarvoor momenteel de onderscheiden netbeheerders zijn aangewezen.

Op dit moment is de fusie nog niet afgerond. Bijgevolg zijn nog steeds de onderscheiden distributienetbeheerders Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas de beheerders van de netten waarvoor ze krachtens onderstaande beslissingen zijn aangewezen.


Beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

Netbeheerder: ELIA
adres: Keizerslaan 20
gemeente: 1000 Brussel
tel.: 02/546.70.11
fax: 02/546.70.10
e-mail: info@elia.be
website: www.elia.be


Elektriciteitsdistributienetbeheerders

Netbeheerder: GASELWEST (Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen)
adres: Brusselsesteenweg 199
gemeente: 9090 Melle
tel.: 078/35.35.34
fax: 09/263.48.74
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.gaselwest.be

 

Netbeheerder: IMEA (Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen)
adres: Brusselsesteenweg 199
gemeente: 9090 Melle
tel.: 078/35.35.34
fax: 09/263.48.74
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.imea.be

 

Netbeheerder: IMEWO (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen)
adres: Brusselsesteenweg 199
gemeente: 9090 Melle
tel.: 078/35.35.34
fax: 09/263.48.74
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.imewo.be

 

Netbeheerder: INTER-ENERGA
adres: Trichterheideweg 8
gemeente: 3500 Hasselt
tel.: 078/35.30.20
fax: 078/35.30.40
e-mail: http://www.infrax.be/contact
website: www.infrax.be

 

Netbeheerder: INTERGEM (Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen)
adres: Brusselsesteenweg 199
gemeente: 9090 Melle
tel.: 078/35.35.34
fax: 09/263.48.74
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.intergem.be

 

Netbeheerder: IVEG (Intercommunale voor Energie)
adres: Antwerpsesteenweg 260
gemeente: 2660 Hoboken
tel.: 078/35.30.20
fax: 078/35.30.40
e-mail: www.infrax.be/contact
website: www.infrax.be

 

Netbeheerder: IVEKA (Intercommunale Vereniging voor de Elektriciteitsdistributie in de Kempen en het Antwerpse)
adres: Brusselsesteenweg 199
gemeente: 9090 Melle
tel.: 078/35.35.34
fax: 09/263.48.74
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.iveka.be

 

Netbeheerder: IVERLEK
adres: Brusselsesteenweg 199
gemeente: 9090 Melle
tel.: 078/35.35.34
fax: 09/263.48.74
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.iverlek.be

 

Netbeheerder: PBE (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij)
adres: Diestsesteenweg 126
gemeente: 3210 Linden-Lubbeek
tel.: 078/35.30.20
fax: 078/35.30.40
e-mail: www.infrax.be/contact
website: www.infrax.be

 

Netbeheerder: SIBELGAS
adres: Werkhuizenkaai 16
gemeente: 1000 Brussel
tel.: 078/35.35.34
fax: 02/274.37.44
e-mail: www.eandis.be/eandis/contact_online.htm
website: www.sibelgas.be

 

Netbeheerder: INFRAX WEST
adres: Noordlaan 9
gemeente: 8820 Torhout
tel.: 078/35.30.20
fax: 078/35.30.40
e-mail: www.infrax.be/contact
website: www.infrax.be

 

Aardgasdistributienetbeheerders

 • GASELWEST (Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen)
 • IMEA (Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen)
 • IMEWO (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen)
 • INFRAX WEST
 • INTER-ENERGA
 • INTERGAS ENERGIE BV
   
Netbeheerder: INTERGAS Energie (via Enexis BV, die per 1/1/2012 de netbeheerderstaken van INTERGAS Energie overnam)
adres: Postbus 856
gemeente: 5201 AW 's-Hertogenbosch,  Nederland
tel.: 0031 8885 72 727
e-mail: baarlehertog@enexis.nl
website: www.enexis.nl

 

 • INTERGEM (Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen)
 • IVEG (Intercommunale voor Energie)
 • IVEKA (Intercommunale Vereniging voor de Elektriciteitsdistributie in de Kempen en het Antwerpse)
 • IVERLEK
 • SIBELGAS

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700